17th August 2015
Avtomatska drsna vrata v interieru in tiho delovanje

Ustvarjamo avtomatska drsna vrata, pozornost usmerjamo v interier, kjer ima hrup drugačen pomen. V ta namen sodelujemo s Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru.  V sodelovanju smo izdelali ZVOČNO KOMORO za analizo hrupnosti avtomatskih drsnih vrat. V komori preizkušamo različne materiale, sestave, ki pomembno vplivajo na hrupnost.  Menimo, da avtomatska vrata v interieru predstavljajo drugo kategorijo, zato je hrupnost delovanja tukaj pomembna.