Avtomatska drsna vrata lahko povežemo z različnimi komandnimi stikali. Naša stikala so multifunkcionalna in omogočajo preklapljanje med različnimi režimi.
Enostavno lahko nadzirate ali upravljate vrata ter prilagodite funkcionalnosti vašim potrebam.
 
COM 20 | touchscreen switch
Multifunkcionalen zaslon na dotik omogoča različne nastavitve, upravljanje režimov vrat, prikazuje opozorila, napake in diagnostiko.
 
COM 21 | mechanical switch
Mehansko stikalo s 7 različnimi načini: ODPRTO, ZAPRTO, STOP, AVTOMATSKO letno, AVTOMATSKO, IZHOD letno, IZHOD zimsko.
 
SMART SWITCH | touchless opening
Multifunkcionalno brezstično odpiranje z nastavljivim aktivacijskim območjem: 0,2m – 1m: DALEČ, SREDNJE ali BLIZU.
 
SMART LOCK | touchless opening and locking
Multifunckionalno brezstično odpiranje in zaklepanje s tremi režimi delovanja: ODPRTO, ZAKLENJENO in AVTOMATSKO. Nastavljivo aktivacijsko območje: 0,2m – 1m: DALEČ, SREDNJE ali BLIZU.
 
EMERGENCY SWITCH | open/close
Za uporabo na evakuacijskih poteh, zasilnih izhodih, požarnih vratih in drugih varnostnih razlogih s svetlobno indikacijo. Zasilno odpiranje za standardna in evakuacijska vrata. Prisilno zapiranje za požarna vrata.
 
CLOUD GATEWAY | network management
Vrata so preko omrežnega prehoda v oblaku povezana s sistemom DOOR CLOUD. Spletna aplikacija z IoT funkcijo za nadzor in upravljanje vrat. Tri različne pravice dostopa kot skrbnik, servisni tehnik ali končni uporabnik. Omogoča upravljanje in nadzor vrat na daljavo, pregled napak, opozoril, uporabnikov in nastavitev koledarja.