16th December 2015
Konec leta

Počasi se pripravljamo na konec leta, za našo proizvodnjo pa to pomeni še več dela.