Podjetje Doorson d.o.o. je na razpisu »P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP«, prejelo sofinanciranje za izvedbo operacije Digitalizacija podjetja Doorson.

 

Podjetju je bilo odobreno sofinanciranje v višini 99.993,00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

OPIS in NAMEN operacije:

Cilj operacije je vlaganje v digitalno transformacijo in zajema: vlaganja v opremo (nakup terminalov, tablic, čitalcev in serverja ter nadgradnjo operativnih sistemov), vlaganja v razvoj ter integracija digitalnih orodij v vseh poslovnih procesih v podjetju (Doors Sales, Door calculator, CRM, DMS, Door Installation, Service assistant, Door base, Door tutorial, Door base statistic tools, product planning pantheon, orodja za planiranje nabave, pametno skladišče in uvedba e-orodja za interno komunikacijo), usposabljanje zaposlenih za dvig digitalnih kompetenc in vzpostavitev digitalne kulture.

Cilji:
Temeljni cilji investicije so:

 • prehod podjetja v digitalni poslovni model,
 • razvoj digitalnih orodij za poslovanje,
 • uporaba digitalnih orodij s strani zaposlenih in optimizacija poslovanja,
 • digitalizacija vseh poslovnih procesov v podjetju,
 • skrajšanje časa izvedbe nalog zaposlenih,
 • povečanje preglednosti nad izvajanjem aktivnosti in dokumenti,
 • omogočanje sledljivosti na vseh področjih,
 • izboljšanje izkušnje kupca,
 • izboljšanje digitalnih kompetenc zaposlenih,
 • znižanje stroškov poslovanja podjetja,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

NAZIV OPERACIJE: Optimizacija poslovnih procesov in priprava za digitalizacijo v podjetju Doorson d.o.o. (OptiProcesDOORSON)

 

OPIS OPERACIJE: V okviru operacije OptiProcesDOORSON bo podjetje Doorson d.o.o., v dveh fazah in s pomočjo zunanjega izvajalca, vzpostavilo izboljšane procese v podjetju in optimiziralo aktivnosti podjetja.
Prva faza predstavlja podroben popis procesov in izzivov, s katerimi se zaposleni v podjetju srečujejo.
Druga faza predstavlja pripravo predlogov izboljšav posameznih procesov, s poudarkom na področjih: prodaja, marketing, tehnologija, proizvodnja, nabava, servis, in finance.

Namen:
Namen operacije je optimizirati poslovne procese v podjetju Doorson in jih pripraviti za digitalizacijo.

Cilji operacije:

 • V dveh fazah optimizirati procese na področjih: prodaja, marketing, tehnologija, proizvodnja, nabava, servis, in finance.
 • Pripraviti procese za digitalizacijo.
 • Dvigniti konkurenčnost podjetja.

Rezultati operacije:

 • 15 sodelujočih zaposlenih v podjetju Doorson
 • 16 izvedenih svetovalnih srečanj z zunanjim izvajalcem
 • Izdelan dokument oz. načrt izboljšanja procesov

Višina subvencije: 40.000 Eur

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

NAZIV OPERACIJE: Zasnova in oblikovanje pametnih avtomatskih drsnih vrat za blagovno znamko Doorson z novimi kontrolnimi stikali, uporabniškim vmesnikom in inovativnimi tržnimi orodji

 

Namen operacije:
Predmet projekta je sodelovanje med podjetjem Doorson in KKS za namen doseganja dolgoročnih strateških ciljev konkurenčne prednosti podjetja Doorson. Cilji se bodo dosegali s pomočjo dobrega projektnega dela, odličnega sodelovanja za doseganje zastavljenih strateških ciljev med podjetjema Doorson in KKS.

Cilji operacije:

 • Je industrijsko oblikovanje multifunkcionalnih kontrolnih stikal (LIGHT SWITCH, FIRE SWITCH) in novih funkcionalnosti, ki so grafično prikazana na COM 20, vse za potrebe avtomatskih drsnih vrat. Novi elementi bodo ponujali nove funkcionalnosti za celo družino avtomatskih vrat.
 • Industrijsko oblikovanje pogona in profilacije avtomatskih drsnih interiernih vrat product line 400 v montažni steni (wall in).
 • Zasnova, fotografiranje, renderiranje in grafično oblikovanje novega tiskanega in digitalnega kataloškega materiala za družine izdelkov avtomatskih drsnih vrat in opreme podjetja Doorson.
 • Grafično oblikovanje digitalnih spletnih orodij za predstavitev in konfiguracijo izdelkov podjetja Doorson.
 • Zasnova ter industrijsko in grafično oblikovanje prodajno predstavitvenih kit setov z vzorci kot pripomoček pri predstavljanju prodajnega programa interiernih avtomatskih drsnih vrat product line 400 podjetja Doorson.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu "Spodbujanje kreativnih industrij – Center za kreativnost 2019"

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

NAZIV OPERACIJE: Vstop na francoski trg z rešitvijo “inteligentna avtomatska drsna vrata” in “kontrolo dostopa” v cloud sistemu in IoT funkcionalnostjo (Par-20-22- DoorNavNom

 

OPIS OPERACIJE: Operacija predstavlja partnerstvo, ki bo na trgu Francije ponudilo integralno rešitev »inteligentnih avtomatskih drsnih vrat« in »kontrolo dostopa« v cloud sistemu in IoT funkcionalnostmi. Rešitev predstavlja povezavo inovativnih produktov, ki sestavljajo inteligentna avtomatska drsna vrata (Doorson), čitalec prstnih odtisov za odpiranje/odklepanje/zaklepanje vrat (Navkom) in CLOUD sistem z integrirano IoT funkcionalnostjo (Nomnio).

Namen:
Namen operacije je, s pomočjo sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020-2022«, uspešno prodreti na nov tuj trg – Francija.

Cilji operacije:

 •  učinkovita analiza francoskega trga,
 •  predstavitev partnerjev kupcem na izbranem trgu in povečanje prepoznavnosti,
 •  razvoj prodajne mreže in začetek ustvarjanja prihodkov na francoskem trgu,
 •  krepitev kompetenc partnerjev na področju izvoza,
 •  uspešen vstop vseh treh partnerjev na nov trg.

Rezultati operacije:

 • Izdelan 1 poslovni načrt
 • Izdelan 1 načrt trženja
 • Udeležba na 4 mednarodnih sejmih
 • Pripravljeni promocijski materiali
 • Podpisane pogodbe z distributerji in končnimi kupci
 • Začetek ustvarjanja prihodkov na francoskem trgu
 • Udeležba na vsaj 2 izobraževanjih in vsaj 5 usposabljanjih

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

NAZIV SEJMA: BAU World`s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems

 

OBDOBJE TRAJANJA SEJMA: 14.01.2019 – 19.01.2019
KRAJ IN DRŽAVA SEJMA: München, NEMČIJA

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

 

Naziv operacije: Razvoj sistema pametnih energetsko visoko učinkovitih avtomatskih drsnih vrat

 

Namen:

Osnovni cilj projekta je razviti inovativen sistem pametnih avtomatskih drsnh vrat z visokim nivojem energetske učinkovitosti in varnosti, ki ga bo možno preko IoT tehnologije povezati v sisteme pametnih zgradb. Nov inovativni izdelek bo omogočal visoki nivo mobilnosti in varnosti invalidov, otrok in starejših ljudi z enostavno uporabo avtomatskih vrat. Omogočal bo visoke energetske učinkovitosti. Na pasivnem področju bo doprinesel k zmanjšanju toplotnih izgub potom termične izolativnosti in zrakotesnosti vrat. Na aktivnem področju bo naša inovativna rešitev doprinesla k zmanjšanju porabe električne energije potom povečanja izkoristkov električnih naprav, odpravi jalove energije in praktično ničelni porabi pri mirovanju vrat.

 

Cilji:

  Trenutna vrednost (leto 2018) Načrtovana vrednost (leto 2020)
1. 
Pasivna termična izolativnost - oz. toplotna prevodnot
Ud = 1,3 W/m2K Ud = 0,8 do 0,9 W/m2K
2. 
Zrakotesnost oz. prepustnost zraka po standardu EN16361
PPD0 PPD1 - PPD2
3.
PFC Power Factor Correction oz. Korekcija faktorja moči 
0,65 0,95 - 0,99<

Rezultati:

 • Pasivna termična izolativnost,
 • zrakotesnost,
 • nizka poraba električne moči v mirovanju,
 • Power Factor Correction;
 • integrirani lateralni senzorji prisotnosti in
 • logika funkcionalnosti krmilnika Self Learning.

Rezultat projekta bo sistem pametnih avtomatskih drsnih vrat z visokim nivojem energetske učinkovistosti in varnosti, ki bo imel številne tehnološke prednosti pred obstoječimi rešitvami na trgu.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

 

Naziv operacije: E-poslovanje in digitalizacija marketinga za tuje trge

 

 

»E-poslovanje in digitalizacija marketinga za tuje trge« s krajšim nazivom »DOORSON E-tujina« je operacija vzpostavitve oz. nadgradnje elektronskega poslovanja podjetja Doorson d.o.o.

V okviru operacije so bile izvedene sledeče aktivnosti:

 • elektronske izmenjave med partnerji,
 • spletne strani za tuje trge v dveh tujih jezikih,
 • spletne trgovine v dveh tujih jezikih,
 • produktno-prodajni video v tujem jeziku in
 • usposabljanja za krepitev kompetenc zaposlenih.

 

Namen oz. cilj operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov podjetju Doorson d.o.o. povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Rezultat operacije: - Nadgradnja spletne strani podjetja Dorsoon d.o.o. v dveh tujih jezikih, ki zajema:

 • odzivni design spletne strani,
 • infografike in interaktivne elemente v skladu s prenovljeno celostno grafično podobo podjetja,
 • modul za spremljanje analitike spletne strani,
 • vsebinska predstavitev izdelkov in projektov,
 • menjava spletnega fonta,
 • integracija interaktivnih video vsebin,
 • izdelana študija digitalnega nastopa podjetja (spletne strani, socialna omrežja),
 • izdelava spletnega konfiguratorja izdelkov.

 

Ob nadgradnji spletne strani v okviru operacije potekajo še druge aktivnosti, katerih rezultat je:

 • elektronska izmenjava med partnerji (spletna aplikacija za servisne naloge),
 • spletna trgovina v dveh tujih jezikih,
 • produktno-prodajni video v angleškem jeziku,
 • Krepitev kompetenc – usposabljanje.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000 €

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Naziv operacije: Pametna” avtomatska drsna požarna vrata na evakuacijskih poteh

 

Namen:

V okviru prijavljenega projekta je cilj razviti »pametna« avtomatska drsna požarna vrata na evakuacijskih poteh. Gre za razvoj nove družine požarnih drsnih vrat s katero želi podjetje Doorson postaviti nove standarde in mejnike na področju požarnih vrat. Nov inovativen produkt bo rezultat izključno lastnega znanja in razvoja v podjetju, s katerim se podjetje intenzivno ukvarja zadnjih 5 let. Inovativne rešitve in uporabljeni materiali bodo predstavljali revolucijo na področju požarnih drsnih vrat in bodo lahko v prihodnje služile kot osnova nadaljnjega razvoja v celotni dejavnosti.

 

Cilji:

1. 

Požarna varnost drsnih vrat na evakuacijskih poteh

Nivo požarne varnosti

Trenutna vrednost

2015

Ei30

Načrtovana vrednost

2019

Ei60

2. 

Toplotna učinkovitost

Toplotna prevodnost

Trenutna vrednost

2015

Ud=1,8 W/m²K

Načrtovana vrednost

2019

Ud=0,7-0,8 W/m²K 

3. 

Energetska učinkovitost

Zrakotesnost   

Trenutna vrednost

2015

NPD, PPD0

Načrtovana vrednost

2019

PPD1 ali PPD2

 

Rezultati:

 • Razvita nova protipožarna vrata, integrirana v sistem pametnih zgradb in inteligentnih omrežij;
 • Dvignjen nivo požarne varnosti na Ei60;
 • Povečana tesnitev vrat pri drsnem in krilnem zapiranju vrat;
 • Povečana energetska učinkovitost;
 • Inovacija brez kljuke in zapahov ključavnic;
 • Vgrajeno prisilno zapiranje pri požaru;
 • Primernost uporabe v zdravstvu;
 • Uporaba sodobnih materialov, obnovljivih virov;
 • Povečana zanesljivost sistema in enostavnost uporabe.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si