Naziv operacije: E-poslovanje in digitalizacija marketinga za tuje trge

 

 

»E-poslovanje in digitalizacija marketinga za tuje trge« s krajšim nazivom »DOORSON E-tujina« je operacija vzpostavitve oz. nadgradnje elektronskega poslovanja podjetja Doorson d.o.o.

V okviru operacije so bile izvedene sledeče aktivnosti:

 • elektronske izmenjave med partnerji,
 • spletne strani za tuje trge v dveh tujih jezikih,
 • spletne trgovine v dveh tujih jezikih,
 • produktno-prodajni video v tujem jeziku in
 • usposabljanja za krepitev kompetenc zaposlenih.

 

Namen oz. cilj operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov podjetju Doorson d.o.o. povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Rezultat operacije: - Nadgradnja spletne strani podjetja Dorsoon d.o.o. v dveh tujih jezikih, ki zajema:

 • odzivni design spletne strani,
 • infografike in interaktivne elemente v skladu s prenovljeno celostno grafično podobo podjetja,
 • modul za spremljanje analitike spletne strani,
 • vsebinska predstavitev izdelkov in projektov,
 • menjava spletnega fonta,
 • integracija interaktivnih video vsebin,
 • izdelana študija digitalnega nastopa podjetja (spletne strani, socialna omrežja),
 • izdelava spletnega konfiguratorja izdelkov.

 

Ob nadgradnji spletne strani v okviru operacije potekajo še druge aktivnosti, katerih rezultat je:

 • elektronska izmenjava med partnerji (spletna aplikacija za servisne naloge),
 • spletna trgovina v dveh tujih jezikih,
 • produktno-prodajni video v angleškem jeziku,
 • Krepitev kompetenc – usposabljanje.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000 €

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Naziv operacije: Pametna” avtomatska drsna požarna vrata na evakuacijskih poteh

 

Namen:

V okviru prijavljenega projekta je cilj razviti »pametna« avtomatska drsna požarna vrata na evakuacijskih poteh. Gre za razvoj nove družine požarnih drsnih vrat s katero želi podjetje Doorson postaviti nove standarde in mejnike na področju požarnih vrat. Nov inovativen produkt bo rezultat izključno lastnega znanja in razvoja v podjetju, s katerim se podjetje intenzivno ukvarja zadnjih 5 let. Inovativne rešitve in uporabljeni materiali bodo predstavljali revolucijo na področju požarnih drsnih vrat in bodo lahko v prihodnje služile kot osnova nadaljnjega razvoja v celotni dejavnosti.

 

Cilji:

1. 

Požarna varnost drsnih vrat na evakuacijskih poteh

Nivo požarne varnosti

Trenutna vrednost

2015

Ei30

Načrtovana vrednost

2019

Ei60

2. 

Toplotna učinkovitost

Toplotna prevodnost

Trenutna vrednost

2015

Ud=1,8 W/m²K

Načrtovana vrednost

2019

Ud=0,7-0,8 W/m²K 

3. 

Energetska učinkovitost

Zrakotesnost   

Trenutna vrednost

2015

NPD, PPD0

Načrtovana vrednost

2019

PPD1 ali PPD2

 

Rezultati:

 • Razvita nova protipožarna vrata, integrirana v sistem pametnih zgradb in inteligentnih omrežij;
 • Dvignjen nivo požarne varnosti na Ei60;
 • Povečana tesnitev vrat pri drsnem in krilnem zapiranju vrat;
 • Povečana energetska učinkovitost;
 • Inovacija brez kljuke in zapahov ključavnic;
 • Vgrajeno prisilno zapiranje pri požaru;
 • Primernost uporabe v zdravstvu;
 • Uporaba sodobnih materialov, obnovljivih virov;
 • Povečana zanesljivost sistema in enostavnost uporabe.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si