17 cm
višina pogona
vgrajen senzor
za visoko varnost ljudi
zasilni izhod
za varno evakuacijo
El30 | El60
požarna odpornost
 
 
500 F | fire sliding door
 
 
500 EF | escape fire sliding door
 
 
500 EFS | escape fire sliding door
 
 
1.
V normalnih okoliščinah, požarna vrata delujejo kot standardna avtomatska drsna vrata in zagotavljajo enostaven prehod.
2.
Ob aktivaciji požarnega alarma ali v izrednih razmerah se vrata mehansko prisilno zaprejo in preklopijo v krilno delovanje.
3.
Varna evakuacija je zagotovljena s krilnim odpiranjem vrat, ki se za tem sama zanesljivo zaprejo.
4.
Vrata zagotavljajo tudi enostavno reševanje ljudi in stvari.